Trang chính »  Cơ pool »  DRAKAN by Predator ( 3.600.000 đ/cây)